De Nederlandse Cranio-Sacraalvereniging stelt zich niet alleen ten doel de belangen van haar leden te behartigen, maar bewaakt ook de kwaliteit van de beroepsuitoefening van aangesloten therapeuten en verzorgt mede de mogelij kheden tot bij- en nascholing. De NCSV kent hiertoe onder meer een therapeutenregister, een Intercollegiale Toetsingscommissie en een klachtenprocedure.

De NCSV acht het belangrijk om optimaal contact met gelijksoortige beroepsuitoefenaren te onderhouden en een integrale gezondheidszorg te stimuleren.

Met ingang van 1 januari 2015 is de NCSV aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Lidmaatschap staat open voor degene die de test van fase I van de PCSA-opleiding heeft behaald.
Ook leraren of studenten van andere Cranio-Sacraal opleidingen kunnen zich aanmelden.  
Het lidmaatschap heeft als voordeel dat men vermeld wordt op deze website en biedt de mogelijkheid om de door de NCSV ontwikkelde informatiefolder te bestellen.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met :

Secretariaat NCSV
K. Blaauw
De Streek 5
9414 VL Hooghalen.
telefoon: 0593-592812
e-mail : ncsvsecretaris@cranio-sacraal.org